SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışında ödenen kira bedelinin Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinden düşülmesi

Yurt dışında ödenen kira bedelinin Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinden düşülmesi

Soru: Yurt dışında ödenen kira bedeli Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde kira gelirinden düşülür mü?

Cevap:193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde gayrimenkul sermaye iradının tanımı yapılmış olup, 74’üncü maddesinde ise; “Safi iradın bulunması için 21’inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir.
……….
10.Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayrisafi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88’inci maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.)”hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıdaki giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.” hükmü yer almıştır.

Ayrıca; resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, Gelir Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin 2 numaralı bendi hükmü gereğince tam mükellefiyet kapsamındadırlar. Dolayısıyla bu kişilerin Türkiye’de kendisine ait bulunan gayrimenkulleri mesken olarak kiraya vermeleri ve gerçek gider usulünü seçmeleri halinde, yabancı ülkede oturdukları konut için ödedikleri kira bedellerini (istisnaya isabet eden tutar hariç) Gelir Vergisi Kanununun 74’üncü maddesinin 10 numaralı bendindeki şartlar dahilinde elde ettikleri kira gelirlerinden indirebileceklerdir.

Ancak, yurt dışında ödenen kiraya ait belgenin Türkçe’ye çevrilmiş bir örneğinin bulunulan ülke Büyükelçiliğine tasdik ettirileceği ve vergi dairesi tarafından istenildiğinde ibraz edileceği tabiidir.

Ayrıca yurt dışında kiralanan konutun sürekli olarak yerleşme amacı taşıyıp taşımaması son derece önemlidir.

Zira; yurt dışında kiralanan konutun sürekli olarak yerleşmek amacıyla kullanılmadığı durumda(Konut kavramı, bir kişinin devamlı yerleşmek amacıyla oturduğu yer anlamındadır. Bir başka ifade ile ikametgahıdır.) yurt dışında ödenen kira bedellerinin Türkiye’de konut olarak kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(24.10.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM