SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Üyeler adına arsa tescilinde KDV uygulaması

Üyeler adına arsa tescilinde KDV uygulaması

Soru: Kooperatiflerin üyeleri adına arsa tescilinde KDV uygulaması?

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 2/1 maddesinde teslim bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, herhangi bir kooperatifin almış olduğu yerin üyelere arsa olarak teslimi %18 oranında Katma Değer Vergisine tabi olup, tahsil edilen katma değer vergisi için beyanname düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(04.10.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM