SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıllara sari olunan tarihten sonra yapılan ödemelerde tevkifat

Yıllara sari olunan tarihten sonra yapılan ödemelerde tevkifat

Soru: Yıllara sari olduktan sonra şirketlere yapılan ödemelerde tevkifat yapılacak mıdır?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Bir işin 42 nci madde kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin, inşaat  ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir.

Ayrıca, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “vergi kesintisi” başlıklı  15’inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında; aynı fıkrada belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların, yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden avanslar da dahil olmak üzere istihkak sahiplerinin  kurumlar vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden %3 oranında  vergi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu açıklamalar neticesinde örneğin iki firma arasında 21.11.2010 tarihli sözleşmenin düzenlendiği, ve bu sözleşmeye göre işin 31.12.2011 tarihinde bitirileceği hususlarına yer verildiği ve  09.01.2011 tarihli tutanak ile de yer tesliminin yapılarak işe başlanıldığı varsayılsın.

Bu çerçevede, şirket tarafından taahhüt edilen söz konusu inşaat işinin, sözleşmesinde 2011 yılı içinde başlayıp bitirilmesinin öngörülmüş olması nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesi kapsamında birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi olarak kabul edilemeyeceğinden, bu yıl içinde yapılan istihkak ödemeleri üzerinden kesinti yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu inşaat işi sözleşmede öngörülen sürede bitirilmeyerek 2012 yılına sarkması halinde, yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilecek ve önceden ödenmiş istihkaklarla ilişkilendirilmeksizin 1.1.2011 tarihinden itibaren ödenecek istihkak bedelleri üzerinden %3 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.      


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

 

(10.02.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM