SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç kayıtlı teslimlerin doğrudan ihracata nazaran avantajları nelerdir?

İhraç kayıtlı teslimlerin doğrudan ihracata nazaran avantajları nelerdir?

 

Soru:

 

İhraç kayıtlı teslimlerin doğrudan ihracata nazaran avantajları nelerdir?


Cevap:
İhracat için ayrı şirket kurulması halinde, ihracat bedelinin %18’ine kadar, doğrudan üreticinin ihracatına nazaran daha yüksek KDV iadesi alınabilmesi sonucu doğmaktadır.

Bir malın doğrudan doğruya yurt dışına ihraç edilmesi halinde faturada KDV gösterilmediğinden dolayı bu malın bünyesine giren KDV ler için ayrı bir yüklenilen KDV listesi hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla malın bünyesine giren KDV lerin hesaplanmasında daha çok hammadde alımlarından kaynaklanan KDV ler dahil olmaktadır.

Zira malın bir aracı firmaya ihraç kayıtlı satılması halinde tanzim edilen faturada KDV gösterildiğinden dolayı ayrı bir yüklenilen KDV listesi Maliye İadesi tarafından istenilmemektedir. Böylelikle faturada gösterilen KDV nin tamamının iadesi alınabilecektir. Konuyu basit bir örnekle sonuçlandırmak gerekirse;

100.000 TL lik bir malın ihraç kayıtlı satılması halinde iade alınabilecek tutar KDV’nin tamamı olan yüzde 18 olup 18.000 TL olacaktır. Zira, malın direkt ihraç edilmesi halinde yüklenilen KDV hesaplanırken malın bünyesine giren hammaddeler dikkate alınacağından bu oran daha düşük seviyelerde gerçekleşeceğinden alınabilecek iade tutarı da o kadar azalacaktır.

Bunlara ek olarak, ihraç kayıtlı teslimlerde iade süreci daha temiz gerçekleşeceğinden ve herhangi bir yüklenilen KDV listesi hazırlanmadığından imalatçı firmanın riskini tamamen azaltmaktadır. Bir başka deyişle, malı ihraç kayıtlı satan firma imalatçı firmaya koruma kalkanı rolü üstlenmektedir. İmalatçı firmanın tüm riskini bertaraf etmektedir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde malın ihraç kayıtlı teslimi doğrudan ihracata oranla daha yüksek bir vergi avantajı doğuracaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(26.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM