SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şahısların yaptıkları özel inşaatlarda muhasebe uygulamasına yönelik örnek verir misiniz?

Şahısların yaptıkları özel inşaatlarda muhasebe uygulamasına yönelik örnek verir misiniz?

 

Soru:

 

Şahısların yaptıkları özel inşaatlarda muhasebe uygulamasına yönelik örnek verir misiniz?


Cevap:
Özel inşaat uygulaması esasında imalatçı bir firmanın kayıtlarından farklı değildir. Bir başka deyişle, imalatçı bir firmanın hammaddeyi üretime sokup mamul madde çıkıncaya geçen sürelerin tamamı özel inşaat muhasebesinde de söz konusudur.
Örnek : Müteahhidin yaptığı daire ve işyerlerine  yapılan giderlerin  muhasebe kaydı ve vergilemesi aşağıdaki gibi olacaktır.2010 yılında yapılan harcamalar
      Tutarı    KDV
-İnşaat malzemesi    700.000    126.000
-İşcilik    300.000    -
-Genel Üretim Gideri    100.000    18.000
-Genel Giderler    20.000    2.000
- Pazarlama Giderleri    10.000    1.000
- Finasman Giderleri    30.000    -
 
Not:  Yukarıda alınan inşaat malzemesinin 600.000 TL sini 2010 yılında inşaatta kullanmış , 100.000 TL lik kısmı 2011 yılına devretmiştir.
 -----------------------------------------------/----------------------------------------------
150- İlk madde ve Mlz. Hs.     700.000
191- İndirilecek KDV              126.000
                                                            320/102    826.000
İnşaat malzemelerinin alış kaydı
-------------------------------------------- /--------------------------------------------------
710-    Direkt İlk Madde Mlz Giderleri.     600.000
                                 150-İlk Madde ve Mlz Hs.        600.000
İlk madde ve malzemeden yıl içinde inşaata sarfedilen kısmı
-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ /---------------------------------------------------
720-     Direkt İşcilik Giderleri                300.000
730-    Genel Üretim Giderleri                100.000
191-     İndirilecek KDV                          18.000
770-    Genel Yönetim Giderleri               20.000
191-     İndirilecek KDV                            2.000
760-    Paz. Satış Dağıtım Gid.               10.000
191-     İndirilecek KDV                            1.000
780-   Finansman Giderleri                      30.000
                                                          100 / 102        481.000
Yıl içinde yapılan harcamaların kaydı
---------------------------------------/------------------------------------------------------


----------------------------------------------/------------------------------------------------
151 Yarı mamul Üretim                    1.000.000
     711- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri Yansıtma Hs..    600.000
     721- Direkt İşcilik Giderleri Yansıtma Hs.                 300.000
     731-    Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs              100.000
Devam eden inşaat hesabındaki giderlerin yıl sonu yarı mamul hesabına devri
-----------------------------------------------/-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------/--------------------------------------------------
711-    Direkt İlk Madde Mlz Gid. Yansıtma Hs..  600.000
721-     Direkt İşcilik Giderleri Yansıtma Hs.        300.000
731-    Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs         100.000
                               710- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri.      600.000
                               720- Direkt İşcilik Giderleri                   300.000
                               730-    Genel Üretim Giderleri               100.000
Yarı mamul hesabına atılan gider hesaplarının kapatılması
----------------------------------------------/-----------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------------
631- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri     10.000
632- Genel Yönetim Giderleri                    20.000
660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri         30.000
    771-    Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs                  20.000
    761-    Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YansıtmaHs     10.000
    781-    Finansman Giderleri Yansıtma Hs                        30.000

Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesablarına devri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- /-------------------------------------------------------
771-Genel Yön. Gid. Yansıtma Hs         20.000
761-Paz. Sat. Dağ. Gid. YansıtmaHs     10.000
781-Fin. Gid. Yansıtma Hs                     30.000                       
                       770-    Genel Yönetim Giderleri             20.000
                       760-    Paz. Satış Dağ. Gid.                 10.000
                       780-    Finansman Giderleri  Hs             30.000
Faaliyet giderleri hesabının kapanış kaydı
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------------
190- Devreden KDV                    147.000
                                              191- İndirilecek KDV     147.000
KDV beyannamelerinin beyanı sırasında yapılan kayıtlar
---------------------------------------------- / ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------/---------------------------------------------------
690 Dönem Karı Veya Zararı     60.000
                    631- Pazarlama Satış Dağıtım Gid.            10.000
                    632- Genel Yönetim Giderleri                     20.000
                    660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri         30.000
Faaliyet giderlerinin K/Z Hesabına devri kaydı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- / -------------------------------------------------------
692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı     60.000
                             690- Dönem Karı Veya Zararı                60.000
Dönem K/Z hesabının Dönem net Kar Zarar hesabına devri
-------------------------------------------/----------------------------------------------------------

-------------------------------------------/---------------------------------------------------------
591- Dönem Net Zararı          60.000
                             692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı    60.000
Dönem zararının Bilanço hesabına devri
---------------------------------------- / ----------------------------------------------------------

 2010 yılı Beyanıyla ilgili açıklamalar:
Yukarıdaki  kayıtlar sonucu  Müteahhidin 31.12.2010 itibariyle hesap durumu özetle aşağıdaki gibidir:
150- No'lu hesabın borç bakiyesi    100.000    TL
151- No'lu hesabın borç bakiyesi    1.000.000 TL
591- Dönem Net Zararı                       60.000  TL
190- Devreden KDV                          147.000  TL
 
Müteahhit Gelir vergisi mükellefi olup, yukarıdaki kayıtlara göre 2010 yılı için 2011 yılın Mart ayının 15'ine kadar gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.
 Yıl içinde Geçici vergi  beyannamelerini ve KDV beyannamelerini de vermesi gerekmektedir.
 Müteahhidin yaptığı inşaat işi G.V. Kanunundaki yıllara  sari inşaat işi değildir. Yıllara sari inşaat işi olarak kabul edilebilmesi için;
-    İşin inşaat işi olması,
-    yıllara sari olması ve taahhüt edilmiş olması şartlarını birlikte taşımış olması gerekmektedir.
 Örneğimizde inşaat işi 2010 de başlayıp, 2011 yılında bitmişse de yıllara sari olarak kabul edilmemektedir.
 Bu iş, inşaat imalat işi gibi düşünülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki kayıtlara göre Gelir Tablosu  ve bilanço çıkartılarak gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(18.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM