SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Teminat mektubu komisyonlarını yansıtmamız halinde KDV hesaplanacak mıdır?

Teminat mektubu komisyonlarını yansıtmamız halinde KDV hesaplanacak mıdır?

 

Soru:

 

Teminat mektubu komisyonlarını yansıtmamız halinde KDV hesaplanacak mıdır?


Cevap:
Günümüzde birçok işletme bankalara ödedikleri teminat mektubu komisyonlarını bir başka işletmeye yansıtabilmektedir. Ne var ki yansıttıkları bu teminat mektubu komisyonu faturalarında KDV hesaplandığı görülmektedir. Söz konusu bu işlemin KDV’li olup olmadığı aşağıda etraflıca açıklanmıştır.

3065 sayılı Kanun’un “Sosyal ve Askerî Amaçlı istisnalarla Diğer istisnalar” baslıklı 17/4-e maddesinde;

Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta
sirketlerine yaptıgı sigorta muamelelerine iliskin islemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7
nci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama
işlemleri,” hükmüne yer verilerek banka ve sigorta muameleleri kapsamına giren işlemlerin
katma deger vergisinden müstesna oldugu hüküm altına alınmıstır.

Yine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi” baslıklı (28. maddesinde;) Banka ve sigorta sirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları islemler hariç olmak üzere, her ne sekilde olursa olsun yapmıs oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne tabidir. …” hükmü çerçevesinde bankalara teminat mektubu alımı karsılıgı ödenen bedeller Banka ve Sigorta Muameleleri vergisine tabiidir.

Yalın bir şekilde anlatmaya çalıştığımız bu konunun özeti ise kısaca, müşteriler tarafından bankalara teminat mektubu alımı karsılıgı ödenen komisyon bedellerinin, herhangi bir fark ilave edilmeden aynı tutarlarla diğer şirketlere yansıtılması (fatura edilmesi) islemi katma deger vergisinden müstesnadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(11.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM