SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
2010 yılında 3. ve 4. geçici vergi dönemlerinde yatırım indiriminden yararlanılabilecek oran nedir?

2010 yılında 3. ve 4. geçici vergi dönemlerinde yatırım indiriminden yararlanılabilecek oran nedir?

 

Soru:

 

2010 yılında 3. ve 4. geçici vergi dönemlerinde yatırım indiriminden yararlanılabilecek oran nedir?


Cevap:
Yatırım indirimi konusu son 1 yıl içinde tam bir muamma haline gelmiştir. 2009 yılında birçok işletme beyannamelerini bu suretle ihtirazi kayıtla vermiştir. 2010 yılının 1. ve 2. vergi döneminde ise bir çok işletme yine her hangi bir oran sınırlaması olmaksızın kazançlarının tamamını varsa yatırım indiriminden yararlandırmıştır. Ancak 276 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile bu konuda detaylı açıklamalar yapılmıştır. Şöyleki;
Anayasa Mahkemesince verilen 15/10/2009 tarihli ve 2006/95 Esas, 2009/144 Karar sayılı Karar sonrasında, 2010 hesap döneminin I. ve II. geçici vergi dönemlerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, geçici vergi beyannamelerinde beyan etmiş oldukları kazançlarının tamamı üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanıp, istisna uygulaması sonucunda kalan kazanç tutarı üzerinden ise 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan vergi oranları üzerinden vergilendirilmiş bulunmaktadırlar.
Anılan dönemlerde bu şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerin ilgili geçici vergi beyanlarını düzeltmeleri söz konusu değildir. Söz konusu mükellefler, 2010 hesap döneminin III. geçici vergi dönemiyle birlikte, bu dönemde beyan etmiş oldukları kazançları üzerinden Tebliğin (3) numaralı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabileceklerdir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(04.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM