SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
ÖTV’ye tabi bir malı tecil terkin kapsamında satmak istiyoruz. Bu Mümkün müdür?

ÖTV’ye tabi bir malı tecil terkin kapsamında satmak istiyoruz. Bu Mümkün müdür?

 

Soru:

 

ÖTV’ye tabi bir malı tecil terkin kapsamında satmak istiyoruz. Bu Mümkün müdür?


Cevap:
Özel tüketim vergisinde tecil terkin uygulaması aynı KDV olduğu gibi vardır. Konu ile ilgili tebliğlere göz atacak olursak, 1 Seri No’lu ÖTV Kanunun Genel Tebliği’ne göre tecil terkin uygulamasından ancak imalatçılar yararlanabilecektir. Uygulamadan yararlanmak isteyen imalatçılar (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithalatçıdan veya Rafineriden alırken, talep ve taahhütname yazısı ile birlikte sanayi sicil belgesinin noter veya YMM tarafından onaylanmış bir örneğini ÖTV mükellefine vereceklerdir.

ÖTV mükellefleri, bu kapsamda teslim ettikleri mallar için Bakanlar Kurulu’nun belirlediği tutara göre ÖTV hesaplayarak beyan edeceklerdir. Beyan edilen verginin Bakanlar Kurulu kararına göre tecil edilmesi öngörülen kısmı, bu tutar ile 12 aylık gecikme faizi tutarı toplamı kadar teminat karşılığında tecil edilecek kalan kısmı tahsil edilecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(20.07.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM