SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yapım İşlerinde Tevkifat Hakkında Bilgi Verebilirmisiniz?

Yapım İşlerinde Tevkifat Hakkında Bilgi Verebilirmisiniz?

 

Soru:

 

Yapım İşlerinde Tevkifat Hakkında Bilgi Verebilirmisiniz?


Cevap:
Bilindiği üzere; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'ncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.           

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar sayılmış, 3'ncü bölümünde ise; tevkifat uygulanacak  hizmetler arasında yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerine de yer verilmiştir.

Aynı Tebliğin, 5- “a)Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı bölümünde; Bu Tebliğin uygulanmasında yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır.           

Öte yandan, 99 Seri No.lu Tebliğ ile; 91 Seri No.lu Genel Tebliğinin (A/5-a) bölümünde kapsamı belirtilen yapım işlerinde tevkifat oranının, bu tebliğin yayımını izleyen üçüncü günden itibaren başlamak üzere 1/6 oranında uygulanacağı belirtilmiştir.           

Diğer taraftan,  95 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5.1 bölümüyle;  tevkifat yapacak kuruluşlar arasına, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler dahil edilerek, bunların yalnızca yapım işleri, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ile yemek servis hizmetlerine ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacakları belirtilmiştir.                           

Buna göre;  91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlar ile hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketlere yapılacak yapım işleri dolayısıyla düzenlenecek faturalarda hesaplanan KDV üzerinden 1/6 oranında KDV tevkifatı yapılması, bunun dışındaki kişilere yapılacak yapım işlerinin ise tevkifata tabi tutulmaması gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(11.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM