SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İthal ettiğimiz bazı malların fatura değeri ile gümrüğün belirlediği istatistiki kıymet değeri arasında fark oluyor. Hangisini baz almalıyız?

İthal ettiğimiz bazı malların fatura değeri ile gümrüğün belirlediği istatistiki kıymet değeri arasında fark oluyor. Hangisini baz almalıyız?

 

Soru:

 

İthal ettiğimiz bazı malların fatura değeri ile gümrüğün belirlediği istatistiki kıymet değeri arasında fark oluyor. Hangisini baz almalıyız?


Cevap:
Vergi Usul Kanununun 262’nci maddesinde “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.” şeklinde tanımlanmış, aynı Kanunun  274’üncü maddesinde ise emtiaların maliyet bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun açık hükmünden de anlaşılacağı üzere, giderin maliyet bedeline intikal ettirilmesi için iktisadi bir kıymetin edinilmesi veya değerinin artırılması için yapılan ödemeler ile bunlara ek diğer giderlerden olması gerekmektedir.

Buna göre, yurtdışından ithal etmiş olduğunuz malzemelerin maliyet bedelinin, ödenen mal bedeline, gümrükte ödenen vergiler (ithal olunan mal ve hizmetler için ödenen KDV hariç), malın alınması için yapılan alış komisyonları, finansman giderleri gibi diğer giderlerin de ilave edilmesi suretiyle tespit edilmesi ve bu değer üzerinden kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmekte olup, gümrüğün belirlemiş olduğu istatistiki kıymet bedelini alış maliyet bedeli olarak kaydetmeniz mümkün bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(09.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM