SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hazine tarafından yapılan irtifak hakkı teslimleri KDV’ye tabi midir?

Hazine tarafından yapılan irtifak hakkı teslimleri KDV’ye tabi midir?

 

Soru:

 

Hazine tarafından yapılan irtifak hakkı teslimleri KDV’ye tabi midir?


Cevap:
   Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralama işlemleri katma değer vergisine tabi tutulmuş, aynı Kanunun 17/4-d maddesi ile de iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

    Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 998. maddesine göre, tapu kütüğüne taşınmaz olarak; araziler, taşınmaz üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler kaydedilmektedir. Anılan madde hükmü gereği, tapu siciline, taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli hakların taşınmaz olarak kaydedilmesi hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olmasına bağlıdır.

    Yukarıda bahsi geçen kanunlar çerçevesinde, lehinize tesis edilen irtifak hakkının tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya bağımsız ve sürekli ayrı bir hak olarak kaydedilmesi durumunda bu bir gayrimenkul kiralaması olarak değerlendirilecek ve gayrimenkulün sahibi olan Hazinenin iktisadi bir işletme niteliğinde olmamasından ötürü Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-d maddesi gereğince katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

     Söz konusu irtifak hakkının tapu sicilinde ayrı bir sayfaya bağımsız ve sürekli bir hak olarak tescil edilmemiş olması durumunda ise, bu bir hak kiralaması olarak değerlendirilecek ve kira karşılığında alınan bedel üzerinden Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f maddesi gereğince katma değer vergisi hesaplanacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(23.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM