SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tebliğ Hangi Hallere Hüküm İfade Etmez?

Tebliğ Hangi Hallere Hüküm İfade Etmez?

Cevap: Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukukî kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması veyahut bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(25.11.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM