SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İlan İle Yapılan Tebligatın Muhteviyatı Neyi İçerir?

İlan İle Yapılan Tebligatın Muhteviyatı Neyi İçerir?

Cevap: İlânlarda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilmek suretiyle adları (Tüzel kişilerde unvanları) yazılı muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur

1. İlân tarihinden başlıyarak bir ay içinde ilânı yapan makama bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;

2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmî tebliğ yapılacağı.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(21.11.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM