SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İkmalen Vergi Tarhı Ne Demektir?

İkmalen Vergi Tarhı Ne Demektir?

Cevap: İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(13.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM