SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mücbir Sebep Hallerinde Süreler İşler Mi?

Mücbir Sebep Hallerinde Süreler İşler Mi?

Cevap: Mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zaman aşımı işlemiyen süreler kadar uzar.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malûm olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lâzımdır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(06.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM