SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelir Elde Edilmese Kimler Kimler Yıllık Beyanname Vermek Zorundalar?

Gelir Elde Edilmese Kimler Kimler Yıllık Beyanname Vermek Zorundalar?

Cevap: Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine şamil olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da uygulanır.

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:

1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda;

2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda;

Elde edilmiş sayılır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(04.08.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM