SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ar-Ge Kapsamındaki Harcamaların Muhasebesi

Ar-Ge Kapsamındaki Harcamaların Muhasebesi

Cevap: Örnek: ABC A.Ş. yıl içinde Ar-Ge harcamaları yapmaya karar vermiş ve bu amaçla bir laboratuar hazırlamıştır. Söz konusu laboratuara ilk etapta 50.000 TL’lik araştırma geliştirme faaliyetlerinde kullanacağı çeşitli malzemeler almıştır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

750 ARAŞ.GELŞ.GİD. HS  50.000

191 İND. KDV. HS.               9.000            

                                                     320 SATICILAR  HS.59.000

Araştırma geliştirme harcamaları kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

ABC A.Ş.’nin araştırma geliştirme departmanına tahsis ettiği personel için 20.000 TL ücret tahakkuk etmiştir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

750 ARAŞ.GELŞ.GİD. HS  20.000

                                               335 PERSONELE BORÇ.  HS.20.000

Ar-Ge personeli ücret tahakk.

-------------------------------------------------------------------------------------

ABC A.Ş. yıl sonu geldiğinde araştırma ve geliştirme hesabında toplam 500.000 TL bakiye olduğunu tespit etmiştir. Burada ilk yapılacak şey yansıtma hesabıyla bu bakiyenin gelir tablosu hesabına devridir.

--------------------------------------------------31.12.20XX--------------------

630 ARAŞ.GELİŞ.GİD. HS  500.000

                                                751 ARAŞ.GELİŞ.GİD.YANS. HS  500.000

Araştırma geliştirme giderlerinin gelir tablosu hesabına devri

-------------------------------------------------------------------------------------

Bu kayıt yapıldıktan sonra yansıtma hesabı kapatılır. Bir başka deyişle araştırma geliştirme giderleri hesabıyla yansıtma hesabı karşılıklı kapatılır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

751 ARAŞ.GELİŞ.GİD.YANS. HS  500.000

                                               750 ARAŞ.GELİŞ.GİD. HS  500.000

Yansıtma ve gider hesabının kapatılması

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(03.08.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM