SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Basit Usule Tabi Olanların Belgeleri Saklama ve İbraz Yükümlülüğü Var Mıdır?

Basit Usule Tabi Olanların Belgeleri Saklama ve İbraz Yükümlülüğü Var Mıdır?

Cevap: Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanun'a göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. Bu büroların kayıt, tasdik ve vergi dairesine karşı yükümlülükleri ile diğer usuller Maliye Bakanlığı'nca belirlenir.

Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(09.06.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM