SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşverence Çalışana Sağlanan Konut Yardımı Vergiden İstisna Mıdır?

İşverence Çalışana Sağlanan Konut Yardımı Vergiden İstisna Mıdır?

Cevap:  Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler  vergiden istisnadır. (Bu konutların 100 m2'yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz)

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(29.04.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM