SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yabancı Devletlerin Diplomatları Vergiden Muaf Mıdır?

Yabancı Devletlerin Diplomatları Vergiden Muaf Mıdır?

Cevap: Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartiyle Gelir Vergisi'nden muaftırlar.

Bu muaflığın menkul sermaye iradı üzerinden tevkif suretiyle alınan vergiye şümulü yoktur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(15.04.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM