SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Cebren Tahsilat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Cebren Tahsilat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Cevap: Ödeme müddeti içinde ödenmiyen amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Cebren tahsil aşağıdaki şekillerden herhangi birinin tatbikı suretiyle yapılır:

1. Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi,

2. Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi,

3. Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(31.12.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM