SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Köylerde Gecikme Zammı Nasıl Tatbik Edilir?

Köylerde Gecikme Zammı Nasıl Tatbik Edilir?

Cevap:  Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler hariç olmak üzere belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan amme alacakları ödeme süresi içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız % 10 gecikme zammı uygulanır.

Ödeme müddeti geçmiş olmasına rağmen tahsildarların gidemediği köylerdeki borçlulara bu zam, tahsildarın ilk uğradığı zaman içinde borçlarını ödemedikleri takdirde tatbik olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(30.12.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM