SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kamu Alacağının Tahsilini Yaptırmamak İçin Yapılan Tasarrufların Hangileri Hükümsüzdür.

Kamu Alacağının Tahsilini Yaptırmamak İçin Yapılan Tasarrufların Hangileri Hükümsüzdür.

Cevap: Amme alacağını ödemiyen borçlulardan müddetinde veya hapsen tazyikına rağmen mal beyanında bulunmıyanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları tasarruflardan aşağıda belirtilenler hükümsüzdür:

1. Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler,

2. Borca karşılık para veya mütat ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler,                                                              

3. Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(25.11.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM