SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kesilen Vergi Ziyaı Cezalarında İndirim Ne Şekilde Uygulanır?

Kesilen Vergi Ziyaı Cezalarında İndirim Ne Şekilde Uygulanır?

Cevap:  İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75'ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25'i, İndirilir

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(07.10.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM