SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hazırlık ve Geliştirme Giderlerinin Örnek Muhasebe Uygulaması

Hazırlık ve Geliştirme Giderlerinin Örnek Muhasebe Uygulaması

Cevap: Örnek: (X) Ltd.Şti. İşletmekte olduğu krom madeninin üzerindeki toprağın kaldırılması için bir firma ile anlaşarak bu iş karşılığında KDV hariç 20.000 TL ödemede bulunmuştur. Bu işlemin muhasebe kaydı şöyle olacaktır.

--------------------------------------------------/-------------------------------------

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS. 20.000
272.10.100 (X) Madeni, İşletme  Hazırlık Giderleri
191 İNDİRİLECEK KDV HS.                                    3.600

                                                         102 BANKALAR HS.    23.600

İşletme hazırlık giderlerinin kaydı

-----------------------------------------------------------------------------------------

Söz konusu krom madeni, hazırlık giderlerinin yarısının itfa edildiği dönemde, çıkan cevher kalitesinin düşmesi nedeniyle işletilmekten vazgeçilirse aşağıdaki kayıt yapılır

-----------------------------------------------/-----------------------------------------

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HS.     10.000
278 BİR. TÜKENME PAYLARI  HS.                             10.000
                                            272 HAZ. VE GEL.GİD.HS.      20.000

İşletme hazırlık giderlerinin  659 hesaba nakli

----------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(06.10.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM