SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İzaha Davet Edilen Mükellef Pişmanlıkdan Yararlanabilir Mi?

İzaha Davet Edilen Mükellef Pişmanlıkdan Yararlanabilir Mi?

Cevap: Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, VUK 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(28.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM