SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketlerin Kuruluş Aşamasında Yapılan Harcamaların Muhasebeleştirilmesi

Şirketlerin Kuruluş Aşamasında Yapılan Harcamaların Muhasebeleştirilmesi

Cevap: ABC A.Ş. yeni kurulmakta olan bir işletme olup kuruluş aşamasında toplam 20.000 TL şirket kuruluşu ile ilgili masraf yapmıştır.

--------------------------------------------------/----------------------------------

262 KUR.VE ÖRGÜT.GİD. HS.20.000

                                                         102 BANKALAR  HS. 20.000

-------------------------------------------------------------------------------------

İşletme söz konusu kuruluş giderlerini yasal süresini dikkate alarak 5 eşit taksitte itfa edecektir. İlk yılın muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

----------------------------------------------31.12.20XX------------------------

770 GEN.YÖN.GİD. HS.  4.000

                                                         268 BİR.AMORT.HS.  4.000

-------------------------------------------------------------------------------------

Örnek: A ve B , 100.000 TL sermayeli ABC Limited Şirketini kurmaya karar vermişlerdir. 20.01.20XX tarihinde şirketin kuruluş işlemlerini tamamlamışlardır.

22.01.20XX tarihinde şirket sermayesinin %004'ü ortak (A) tarafından Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankası’na yatırılmıştır.

Şirketin kuruluşunda tescil gideri olarak yaklaşık 2.500 TL ortak (A) tarafından ödenmiştir.

Ortakların sermaye payları eşittir. 25.01.20XX tarihinde ortaklar sermaye taahhütlerinin yarısını nakit olarak ödemişler. Geri kalan taahhütlerini ise bir yıl içerisinde ödeyecektir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.  100.000

                                                         500 SERMAYE HS.  100.000

                                                         Ortak (A) 50.000

                                                         Ortak (B) 50.000

Sermaye Taahhüt Kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------/-----------------------------------

262 KUR. VE ÖRGÜT. GİD. HS.  40

                                                         331    ORT.BORÇ HS.           40

Rekabet kuruluna ödene tutarın kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------/-----------------------------------

262 KUR. VE ÖRGÜT. GİD. HS.  2.500

                                                         331    ORT.BORÇ HS.  2.500

                                                              -Ortak (A)

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------/-----------------------------------

102 BANKALAR  HS. 50.000

                                                501 ÖDENMEMİŞ SERM. HS.  50.000

                                                         Ortak (A) 25.000

                                                         Ortak (B) 25.000

Ortakların sermaye taahhütlerinin yarısını ödemeleri

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(15.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM