SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tek Fiil İle Hem Vergi Zıyaı Hem De Usulsüzlük İşlenirse Hangisi Kesilir?

Tek Fiil İle Hem Vergi Zıyaı Hem De Usulsüzlük İşlenirse Hangisi Kesilir?

Cevap: Cezayı gerektiren tek bir fiil vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir.

Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi ziyaına da sebebiyet verildiği sonradan anlaşıldığı takdirde, evvelce usulsüzlük cezası kesilmiş olması, bu cezanın ziyaa uğratılan vergiden dolayı kesilmesi gereken vergi ziyaı cezası ile mukayesesine ve noksan kesilen cezanın ikmaline mâni değildir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(09.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM