SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hangi Hallerde Alacaklar İçin Karşılık Ayrılabilir?

Hangi Hallerde Alacaklar İçin Karşılık Ayrılabilir?

Cevap: Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;

Şüpheli alacak sayılır.

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(24.08.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM