SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Fevkalade Amortisman Nedir?

Fevkalade Amortisman Nedir?

Cevap: Amortismana tabi olup:

1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden;

2. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen;

3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan;

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(19.08.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM