SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hangi Hallerde Verginin Terkini Yapılır?

Hangi Hallerde Verginin Terkini Yapılır?

Cevap: Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşârat istilası ve bunlara benzer âfetler yüzünden:

1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu âfetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları;

2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, âfete mâruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları;

Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(19.02.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM