SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Mahremiyetine Uymak Zorunda Olanlar Kimlerdir?

Vergi Mahremiyetine Uymak Zorunda Olanlar Kimlerdir?

Cevap: Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lâzımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar;

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;

2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar;

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.

Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(11.01.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM