SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Diğer Kanunlardaki Muafiyet Ve İstisnalar Kurumlar Vergisi Kanunu İçin Geçerli Midir?

Diğer Kanunlardaki Muafiyet Ve İstisnalar Kurumlar Vergisi Kanunu İçin Geçerli Midir?

Cevap: Diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, kurumlar vergisi bakımından geçersizdir.

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, Kanunun yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından bu hükümler uygulanmayacaktır.

Ayrıca, 35 inci maddenin yürürlük tarihinin 1/1/2007 olduğu dikkate alındığında, bu tarihe kadar yürürlüğe giren kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirim hükümleri kurumlar vergisi bakımından geçerli olacak, ancak bu tarihten sonra yürürlüğe giren kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanması mümkün olmayacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(05.01.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM