SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dar Mükelelf Kurumlara Yıllara Sari İnşat İşlerinde Yapılan Hak Ediş Ödemelerinde Vergi Kesintisi

Dar Mükelelf Kurumlara Yıllara Sari İnşat İşlerinde Yapılan Hak Ediş Ödemelerinde Vergi Kesintisi

Cevap: Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan dar mükellef kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılması öngörülmüş olup aynı maddede bu madde uyarınca yapılacak vergi kesintilerinde kesinti oranına ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır.

Buna göre, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden, %3 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(18.12.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM