SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Örtülü Sermayedeki Ortaklık İlişkisi Neyi İfade Etmektedir?

Örtülü Sermayedeki Ortaklık İlişkisi Neyi İfade Etmektedir?

Cevap: Ortaklık ilişkisi, bir kurumun hem ortak olduğu kurumlarla hem de söz konusu kuruma ortak olan gerçek kişi ve kurumlar ile olan ilişkisini kapsamaktadır. Bu ilişkide herhangi bir ortaklık payı sınırı bulunmamakla beraber Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerin elde bulundurulması halinde, bu hisselerin ait olduğu kurumlardan yapılan borçlanmalarda örtülü sermayenin oluşabilmesi için bu şekilde elde bulundurulan hisselerin sağladığı ortaklık payının en az %10 olması gerekmektedir.

Örneğin; 1/1/2020 tarihi itibarıyla öz sermayesi 1.000.000.- TL olan (A) A.Ş.’nin sermayesine %5 oranında iştirak ettiği (B) Ltd. Şti.’den yaptığı borçlanmalar, diğer şartların da bulunması durumunda örtülü sermaye olarak değerlendirilecektir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(14.09.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM