SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
TÜFE’ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinde Vergileme

TÜFE’ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinde Vergileme

Cevap: TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin ara dönemdeki sabit reel anüite ödemesi dahil dönemsel    ödemeleri anapara ödemesini de içerdiğinden vergilendirmenin söz konusu    tutarın ayrıştırılarak sadece ödenen faiz tutarı üzerinden yapılması     gerekmektedir.

TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvillerinde enflasyon farkını içeren    temiz fiyatın hesaplanmasında reel birikmiş faiz yerine enflasyon dahil birikmiş faizin dikkate alınması gerekmektedir.

Kupon başına ödenen prim tutarı, enflasyon    farkını içeren temiz alış fiyatı ile  senedin alış tarihindeki kalan    anapara tutarı arasındaki farkın, kupon sayısına bölünmesi suretiyle    hesaplanacaktır. Söz konusu oran negatif olur ise bu oran 0 (sıfır) olarak    varsayılacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(24.04.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM