SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bir Kağıtta Birden Fazla İşlem Varsa Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Bir Kağıtta Birden Fazla İşlem Varsa Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Cevap: Bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınır.

Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.

Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. Şu kadar ki; bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır.

Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(17.02.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM