SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Haciz işlemlerinde Zor Kullanma Yapılabilir Mi?

Haciz işlemlerinde Zor Kullanma Yapılabilir Mi?

Cevap: Haciz tatbikında istendiği takdirde, kilitli ve kapalı mahallerin açılması ve her türlü eşyanın gösterilmesi mecburidir.

Gerekirse bu yerler zorla açtırılır, kilit ve her türlü tertipler kırılabilir. Haczolunan malların zorla alınmasında hal ve durumun gerektirdiği her türlü zora başvurulabilir.

Borçlunun üzerinde haczi kabil kıymetli mallar bulunduğu ve kendisi bunları rızasiyle teslim etmediği veya üzerinde sakladığı takdirde şahsına karşı da zor kullanılır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(03.01.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM