SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Amme Borcu Çek İle Ödenr Mi?

Amme Borcu Çek İle Ödenr Mi?

Cevap: Çekle yapılan ödemeler Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir, ancak:

Amme alacağının ödenmesi için düzenlenen çek ilgili vergi dairesi adına, emre muharrer olmadığı kaydı ile ve bir banka üzerine çekilir. Alacağın teşhisine yaramak ve Ticaret Kanununa aykırı olmamak üzere çek üzerine dercedilecek malümatı tesbit etmeye Maliye Vekaleti salahiyetlidir.

Çek veya münakale emrinin veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemenin herhangi bir sebeple tediye edilmemesi halinde amme alacaklısının borçluya karşı rücu hakkı mahfuzdur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(05.12.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM