SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Uzlaşma Sonrası Ödeme Tarihleri Nedir?

Uzlaşma Sonrası Ödeme Tarihleri Nedir?

Cevap:

1. Uzlaşma vakı olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde;

2. Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, 213 sy. Kanunun 112 ve 368 inci maddeleri hükümleri ile 2577 sayılı İdari Yargılma Usulü Kanununun 27 nci maddesinin 8 numaralı bendi hükmü dairesinde;Ödenir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(07.11.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM