SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Uzlaşma Sonrası Dava Açılabilir Mi?

Uzlaşma Sonrası Dava Açılabilir Mi?

Cevap: Müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma talep ettiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir.

Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi veya ceza için uzlaşma talebinden önce dava açmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır.

Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesilmiş bulunan, üzerinde uzlaşılan işbu cezaya karşı dava açamaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(04.11.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM