SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kira Fiyat Artışları Neye Göre Belirlenir?

Kira Fiyat Artışları Neye Göre Belirlenir?

Cevap: 7161 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmek suretiyle kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının kullanılması hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Türk Borçlar Kanunu’nun Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak olup böylece tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılında 12 aylık TÜFE ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli sayılacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(23.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM