SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Emekli ve Hak Sahiplerine Ödenen Aylıklar İçin Ne Kadarlık Alt Limit Vardır?

Emekli ve Hak Sahiplerine Ödenen Aylıklar İçin Ne Kadarlık Alt Limit Vardır?

Cevap: 7161 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 19 uncu madde ile 18.01.2019 tarihinden itibaren ilk ödeme döneminden geçerli olmak üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ek ödemeler toplamının dosya bazında 1.000.- TL’den az olamayacaktır.

Hesaplanan aylık, 1.000,-TL den düşükse aradaki fark Hazine tarafından SGK’ya ödenektir.

Ancak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu düzenleme geçerli olmayacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(20.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM