SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Pilot ve Uçuş Ekibinin Ücretlerinde Vergi İstisnası Var Mıdır?

Pilot ve Uçuş Ekibinin Ücretlerinde Vergi İstisnası Var Mıdır?

Cevap: 7161 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (17) numaralı bentle Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Böylece, kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara yönelik 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinde yer alan istisnanın, uygulamasında bazı tereddütlerin giderilmesini teminen, aynı Kanunun 23 üncü maddesinde ücret istisnası olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeyle,  Türk Hava Kurumu ile kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen hava aracının aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Ayrıca mevcut istisna oranını %100’e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(10.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM