SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İnşaat işlerinde kısım kısım yapılan ve her bir kısım için geçici kabul tutanağı düzenlenen işlerde vergilendirme nasıl olacaktır?

İnşaat işlerinde kısım kısım yapılan ve her bir kısım için geçici kabul tutanağı düzenlenen işlerde vergilendirme nasıl olacaktır?

 

Soru:

 

İnşaat işlerinde kısım kısım yapılan ve her bir kısım için geçici kabul tutanağı düzenlenen işlerde vergilendirme nasıl olacaktır?


Cevap:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’inci maddesinde; birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinde kar ve zararın işin bittiği yıl kesin olarak tespit edileceği ve tamamı o yılın geliri sayılarak ilgili yıl beyannamesinde gösterileceği, belirtilmiş olup; aynı kanunun 44’üncü maddesinde ise; yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edileceği, hükme bağlanmıştır.
İşin kısım kısım tamamlaması ve tamamlanan her bir kısım için geçici kabul tutanaklarının düzenlenmiş olması, söz konusu işin tamamının bittiği anlamına gelmemektedir. Yani, kısmen tamamlanan işler için, geçici kabul tutanaklarının düzenlenmesi durumunda, bu tutanakların esas alınarak işin kısmen bittiği ve işin tamamının bitmesi beklenmeksizin, bu işlere ait kar veya zararların ilgili yıl beyanlarına dâhil edilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, işin tamamının bitirilmesi ve geçici kabulünün yapılması halinde, kar veya zarar işin bittiği yıl beyannamesine dâhil edilecektir. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu'nun 44'üncü maddesine göre, geçici kabul tutanaklarının düzenlendiği tarih değil; bu tutanakların idarece onaylandığı tarih işin bitim tarihi olarak kabul edilecektir.
Böylece, kısım kısım tamamlanan ve her bir kısım için geçici kabulleri yapılan işlerin sadece bir yapım işi olarak kabul edilmesi ve bu işten elde edilen gelirin tamamının, işin tamamen bitirildiği yılda (2010 yılında) beyan edilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(07.10.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM