SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hangi Mükellefler Defter Tutmaz?

Hangi Mükellefler Defter Tutmaz?

Cevap: Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaz:

1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler;

2. Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazançları basit usulde tespit edilenler.

3. Kurumlar vergisinden muaf olan:

a) İktisadi kamu müesseseleri;

b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.

Yukardaki istisna hükümlerinin gelir veya kurumlar vergilerinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tabi olan ve bu vergileri götürü usulde tespit edilmeyen mükelleflerin muaf olmadıkları vergiler için tutacakları defterlere şümulü yoktur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(11.07.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM