SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kurumlar vergisinden muaf bir şirketiz. Bu durumda Ba ve Bs bildirim formlarını yine de verecek miyiz?

Kurumlar vergisinden muaf bir şirketiz. Bu durumda Ba ve Bs bildirim formlarını yine de verecek miyiz?

 

Soru:

 

Kurumlar vergisinden muaf bir şirketiz. Bu durumda Ba ve Bs bildirim formlarını yine de verecek miyiz?


Cevap:
381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs Bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiş, aynı Tebliğin 4.13. numaralı bölümünde; “Kurumlar vergisinden muaf olanlar 2007 yılı ve takip eden yıllarda Ba ve Bs bildiriminde bulunmayacaklardır.” denilmiştir.

Buna göre;  Şirketinizin kurumlar vergisinden muaf olması durumunda Ba ve Bs bildirim formlarını verme zorunluluğu bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(03.10.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM