SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilemeyecek Giderler Nelerdir?

Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilemeyecek Giderler Nelerdir?

Cevap: Gelir Vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler Gelir Vergisi'nin matrahından ve gelir unsurlarından indirilmez.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri, vergi matrahından ve gelir unsurlarından indirilmez.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(19.04.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM