SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Çatalcadaki sel felaketinde 500.000 TL degerindeki mallarımız zayi oldu. Bu durumun KDV ve Kurumlar vergisi karşısındaki durumu nedir?

Çatalcadaki sel felaketinde 500.000 TL degerindeki mallarımız zayi oldu. Bu durumun KDV ve Kurumlar vergisi karşısındaki durumu nedir?

 

Soru:

 

Çatalcadaki sel felaketinde 500.000 TL degerindeki mallarımız zayi oldu. Bu durumun KDV ve Kurumlar vergisi karşısındaki durumu nedir?


Cevap:
Vergi Mevzuatı açısından kavrama baktığımızda, esasında “zayi olma” teriminin vergi kanunları ve ilgili genel tebliğlerinin hiçbirinde tanımı yapılmadığı görülür.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, fiziki olarak var olan bir mamulün veya emtianın herhangi bir sebeple iktisadi olarak ilk değerine nazaran önemli ölçüde düşüşler meydana gelmesi veya hurda ya da hasarlı mal şeklini almasına rağmen yeni bir teslime konu olabilmesi durumudur.

Vergi Usul Kanununun kıymeti düşen mallarla ilgili 278 inci maddesinde, “Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir.” denilmektedir.

V.U.K’ md. 278’ de bir malın ekonomik değerinde kayıpların meydana gelmesi,

-Yangın, deprem ve su basması gibi tabi afetler,
-Bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller, nedeniyle ekonomik değerlerinde önemli kayıplar meydana gelmiş olması
-Hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar gibi maddelerin maliyetlerin hesaplanması mümkün olmaması gibi durumlar için söz konusudur.

Sel felaketi nedeniyle şirketinizin ambarında bulunan 500.000.-TL bedelli malın zayi olması sonucu aşağıdaki kayıtların yapılması gerekmektedir.

Şunu önemle belirtmek gerekir ki takdir komisyonu malların değerini sıfır olarak tespit etmesi icap eder. Aksi halde işlemler geçersiz sayılacaktır

------------------------------------------------- / --------------------------------------------
157. Diğer Stoklar                            500.000

                        153. Ticari Mallar                               500.000

------------------------------------------------- / --------------------------------------------
654. Karşılık Giderleri                        500.000

                         158. Stok Değer Düşük. Karşılığı         500.000

------------------------------------------------ / --------------------------------------------
690 Dönem Kar veya Zararı                  500.000

                         654. Karşılık Giderleri                         500.000

----------------------------------------------- / -----------------------------------------------

    Mallar sel nedeniyle değer kaybına uğradığı için, bu malın alımında yüklenilen ve indirim konusu yapılmış olan katma değer vergisi açısından düzeltme işlemleri yapılmayacaktır. (KDVK Madde 30/c)Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(23.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM