SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Fason tekstil hizmeti vermekteyiz. KDV tevkifatı için belli bir alt sınır var mı. Diğer tevkifatlarda olduğu gibi fatura kesme haddinin altındaki hizmetlerde de tevkifat yapmasak olur mu?

Fason tekstil hizmeti vermekteyiz. KDV tevkifatı için belli bir alt sınır var mı. Diğer tevkifatlarda olduğu gibi fatura kesme haddinin altındaki hizmetlerde de tevkifat yapmasak olur mu?

 

Soru:

 

Fason tekstil hizmeti vermekteyiz. KDV tevkifatı için belli bir alt sınır var mı. Diğer tevkifatlarda olduğu gibi fatura kesme haddinin altındaki hizmetlerde de tevkifat yapmasak olur mu?
Cevap:
107 Seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı A/1. bölümünde “51, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde kapsamı ile uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlenen fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde (1/2) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Tevkifat uygulaması, bu Tebliğin yayımını izleyen günden itibaren düzenlenecek faturalara konu işlemler için geçerli olacaktır.” denilmektedir.

51, 53 ve 58 seri nolu KDV Genel Tebliğlerinde fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulaması ile ilgili açıklamalar yapılmış olup, tevkifat uygulamasında herhangi bir alt sınır belirlemesi yapılmamıştır.

Buna göre, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde (1/2) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmekte olup, tevkifat uygulaması ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(18.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM